Hiện đang có 8 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
      Mời quư Thầy Cô, các anh chị em và các bạn đóng góp vài tiếng để phần Diễn Đàn VTT được thêm phần hào hứng
Đăng nhập
Email
Mã số
Quên mã số?
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 H́nh Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Văn
 Nhạc
 Vài Nét Về VTT
 Diễn đàn
 Hỏi Đáp
 Thể Thao
 Giải trí
 Trang Liên Kết
 Liên Lạc Hội Ái Hữu
 Download
 Quán Hẹn
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Khoa Học - Kỹ Thuật
 Đại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ư kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ư kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ h́nh thức nào và nội dung của những ư kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ư kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
Làm cách nào để đánh dấu tiếng Việt
Muốn xử dụng dấu tiếng Việt, các bạn có thể download chương tŕnh sau đây
VpsKey4.3
Dấu tiếng Việt
Bạn có thể copy & paste những chữ tiếng Việt dưới đây :

a á à ạ ả ă
â ấ ầ ậ ẩ ẫ
ă ắ ằ ặ ẳ ẵ
e é è ẹ ẻ ẽ
ê ế ề ệ ể ễ
i í ́ ị ỉ ĩ
o ó ̣ ọ ỏ ơ
ô ố ồ ộ ổ ỗ
ơ ớ ờ ợ ở ỡ
u ú ù ụ ủ ũ
ư ứ ừ ự ử ữ
ư ỳ ỵ ỷ ỹ
đ
--- Chữ hoa ---
A Á À Ạ Ả Ă
 Ấ Ầ Ậ Ẩ Ẫ
Ă Ắ Ằ Ặ Ẳ Ẵ
E É È Ẹ Ẻ Ẽ
Ê Ế Ề Ệ Ể Ễ
I Í ̀ Ị Ỉ Ĩ
O Ó ̉ Ọ Ỏ Ơ
Ô Ố Ồ Ộ Ổ Ỗ
Ơ Ớ Ờ Ợ Ở Ỡ
U Ú Ù Ụ Ủ Ũ
Ư Ứ Ừ Ự Ử Ữ
Y Ư Ỳ Ỵ Ỷ Ỹ
Đ

Tìm theo chủ đề
Tìm chữ hoặc tên
Cách đánh dấu chữ Việt Off   Telex   VNI   VIQR  
Bài đăng từ  1 ngày  2   7 ngày  14   30   60 ngày  1 năm  2 năm  4 năm          
Muốn đóng góp ý kiến trong phần Diễn Đàn, xin yêu cầu đăng nhập
Chủ đề Nội dung Trả lời
Ho Hoang Yen - super nice with 2 BV
  

By DN Khoi

      2014-07-08 08:34:44        WebVttSecu
14641
Ho Hoang Yen - super nice with 2 fans
  

By Dn Khoi

      2014-07-08 08:32:15        WebVttSecu
14640
Lucky dog #2
  

By DN Khoi

      2014-07-08 08:30:39        WebVttSecu
14639
Lucky dog #1
  

by DN Khoi

      2014-07-08 08:29:54        WebVttSecu
14638

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org