Hiện đang có 5 người (0 thành viên). Số lần viếng : 427605 
      Mời quư Thầy Cô, các anh chị em và các bạn đóng góp vài tiếng để phần Diễn Đàn VTT được thêm phần hào hứng
Đăng nhập
Email
Mã số
Quên mã số?
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 H́nh Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Diễn đàn
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Khoa Học - Kỹ Thuật
 Đại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ư kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ư kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ h́nh thức nào và nội dung của những ư kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ư kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
Làm cách nào để đánh dấu tiếng Việt
Muốn xử dụng dấu tiếng Việt, các bạn có thể download chương tŕnh sau đây
VpsKey4.3
Dấu tiếng Việt
Bạn có thể copy & paste những chữ tiếng Việt dưới đây :

a á à ạ ả ă
â ấ ầ ậ ẩ ẫ
ă ắ ằ ặ ẳ ẵ
e é è ẹ ẻ ẽ
ê ế ề ệ ể ễ
i í ́ ị ỉ ĩ
o ó ̣ ọ ỏ ơ
ô ố ồ ộ ổ ỗ
ơ ớ ờ ợ ở ỡ
u ú ù ụ ủ ũ
ư ứ ừ ự ử ữ
ư ỳ ỵ ỷ ỹ
đ
--- Chữ hoa ---
A Á À Ạ Ả Ă
 Ấ Ầ Ậ Ẩ Ẫ
Ă Ắ Ằ Ặ Ẳ Ẵ
E É È Ẹ Ẻ Ẽ
Ê Ế Ề Ệ Ể Ễ
I Í ̀ Ị Ỉ Ĩ
O Ó ̉ Ọ Ỏ Ơ
Ô Ố Ồ Ộ Ổ Ỗ
Ơ Ớ Ờ Ợ Ở Ỡ
U Ú Ù Ụ Ủ Ũ
Ư Ứ Ừ Ự Ử Ữ
Y Ư Ỳ Ỵ Ỷ Ỹ
Đ

Tìm theo chủ đề
Tìm chữ hoặc tên
Cách đánh dấu chữ Việt Off   Telex   VNI   VIQR  
Bài đăng từ  1 ngày  2   7 ngày  14   30   60 ngày  1 năm  2 năm  4 năm          
Muốn đóng góp ý kiến trong phần Diễn Đàn, xin yêu cầu đăng nhập
Chủ đề Nội dung Trả lời

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org
427605