ại Hội - Reunion 2016
 ại Hội - Reunion 2014
 ại Hội - Reunion 2012
 ại Hội - Reunion 2010
 ại Hội - Reunion 2008
 ại Hội - Reunion 2006
 ại Hội - Reunion 2004
 ại Hội - Reunion 2001
 Trở về trang VTT
Disclaimer
1) kiến đng gp của qu bạn khng phải l quan điểm của www.votruongtoan.org v cũng khng nhất thiết phải ph hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chng ti tn trọng kiến khc biệt của qu bạn, nhưng khng chịu trch nhiệm dưới bất cứ hnh thức no v nội dung của những kiến ny. Votruongtoan.org khng bảo đảm mọi kiến đng gp đều được đăng v cũng ginh quyền bin tập lại khi cần thiết. Cm ơn
 Đại Hội Trng Phng V Trường Toản - Những kỳ Đại Hội
Số lần xem: 42


Đại hội Trng phng thế giới lần I, tổ chức thng 7/2001 tại Orange County, CA, USA
Xem DH2001 Youtube VideosĐại hội Trng phng thế giới lần II, tổ chức thng 4/2004 tại Houston, Texas, USA
Xem DH2004 Youtube VideosĐại hội Trng phng thế giới lần III, tổ chức thng 5/2006 tại Washington DC, USA
Xem DH2006 Youtube VideosĐại hội Trng phng thế giới lần IV, tổ chức thng 7/2008 tại San Jose, CA, USA - Văn Nghệ với ca sĩ Lan
Xem DH2008 Youtube VideosĐại hội Trng phng thế giới lần V, tổ chức thng 7/2010 tại San Diego, CA, USA - Văn Nghệ với ca sĩ Paolo
Xem DH2010 Youtube VideosĐại hội Trng phng thế giới lần VI, tổ chức thng 7/2012 tại Orange County, CA, USA - Văn Nghệ với ca sĩ Thanh Lan
Xem DH2012 Youtube VideosĐại hội Trng phng thế giới lần VII, tổ chức thng 6/2014 tại San Jose, CA, USA - Văn Nghệ với ca sĩ Hồ Hong Yến
Xem DH2014 Youtube Videos
Đại hội Trng phng thế giới lần VIII, được tổ chức thng 10/2016 tại Washington DC, USA.
Xem DH2016 Youtube VideosWebsite: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org
144191