Ðại Hội - Reunion 2018
 Ðại Hội - Reunion 2016
 Đặc San Võ Trường Toản 2016
 Lá Thư Đại Hội
 PHIM & HÌNH ẢNH
 Thư mời
 TIN TỨC - News
 Ðại Hội - Reunion 2014
 Ðại Hội - Reunion 2012
 Ðại Hội - Reunion 2010
 Ðại Hội - Reunion 2008
 Ðại Hội - Reunion 2006
 Ðại Hội - Reunion 2004
 Ðại Hội - Reunion 2001
 Trở về trang VTT
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Đặc San Võ Trường Toản 2016
Số lần xem: 980Ban Báo Chí - Hà Mạnh Chí (67-74)

Thư từ & bài vở xin liên lạc hoặc gửi về:

Hà Mạnh Chí
4102 Woodland Court
Grapevine, Texas 76051-6500
U.S.A.
Email: haiquantrungduong@yahoo.com
Điện thoại: (214) 232-4826 {cell}

Đặc San Hy-Vọng 2016
Chủ Bút: Hà Mạnh Chí (67-74)
Trình Bày, Design: Hà Chí Dũng (68-75)

Dự định sẽ in 500 cuốn để phát hành tại Đại Hội.

Hạn chót, nộp bài là ngày 30 THÁNG 6 NĂM 2016. Xin các bạn liên lạc, gửi bài về anh Chí theo địa chỉ trên càng sớm, càng tốt để kịp việc ấn-loát.

Giá biểu quảng cáo ủng-hộ cho đặc san:

Full Page 4 colors - $500
Inside Color, Inside cover - $300
Full Page – Black & White - $150
Half page – Black & White - $100
Business card size - $50

Xin liên-lạc với các anh:
1. Anh Mai Vàng (61-68)
Chủ Tịch, Hội Ái Hữu VTT Wash D.C/ Virginia
Wash D.C, USA

2. Anh Đặng Quốc Trung (67-74)
Hội Ái Hữu VTT Wash D.C/ Virginia
Wash D.C, USA
(571) 242-0418


Đặc San Võ Trường Toản 2016

BTC DH2016
2015-10-12

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org