Hiện đang có 1 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Đặc San VTT 2018 - Đại Hội Trùng Phùng Thế Giới VTT 2018 - Orange County, California
Số lần xem: 36


Ban Báo Chí - Hà Mạnh Chí (67-74)

Thư từ & bài vở xin liên lạc hoặc gửi về:

Hà Mạnh Chí
4102 Woodland Court
Grapevine, Texas 76051-6500
U.S.A.
Email: haiquantrungduong@yahoo.com
Điện thoại: (214) 232-4826 {cell}

Đặc San Hy-Vọng 2018
Chủ Bút: Hà Mạnh Chí (67-74)
Trình Bày, Design: Hà Chí Dũng (68-75)

Dự định sẽ in 300 cuốn để phát hành tại Đại Hội.

Hạn chót, nộp bài là ngày 30 THÁNG 3 NĂM 2018. Xin các bạn liên lạc, gửi bài về anh Chí theo địa chỉ trên càng sớm, càng tốt để kịp việc ấn-loát.

Giá biểu quảng cáo ủng-hộ cho đặc san:

Full Page 4 colors - $500
Inside Color, Inside cover - $300
Full Page – Black & White - $150
Half page – Black & White - $100
Business card size - $50

Xin liên-lạc với các anh:
1. Hà Chí Dũng (68-75)
2. Trần Đức Nghĩa (64-71)


Đặc San VTT 2018
Đại Hội Trùng Phùng Thế Giới VTT 2018 - Orange County, California
BTC DH2018
2017-12-01

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org