Hiện đang có 2 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 2007-01
 2007-02
 2007-03
 2007-04
 2007-05
 2007-06
 2007-07
 2007-08
 2007-09
 2007-10
 2008-01
 2008-02
 2008-08
 2008-11
 2009-01
 2009-06
 2013-01
 2013-07
 2014-03
 2016-09
 2016-10
 GS Huỳnh Hồng Cẩm
 Tháng 02/2006
 Tháng 03/2006
 Tháng 05/2006
 Tháng 06/2006
 Tháng 07/2006
 Tháng 08/2006
 Tháng 09/2006
 Tháng 10/2006
 Tháng 11/2006
 Tháng 12/2006
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 2007-06 - Thư Cám Ơn của GS Nguyễn Trọng Cơ
Số lần xem: 2487


Cảm Tạ


Mặc dù đã gửi lời cám ơn đến từng người, một lần nữa, thay mặt tang gia tôi xin chân thành cảm tạ các đồng nghiệp, hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Võ Trường Toản, và các học sinh đã gửi lời chia buồn, phúng điếu khi biết tin thân phụ tôi qua đời ngày 9 tháng 6 vừa qua.

Thân ái,


GS. Nguyễn Trọng Cơ

2007-06
Thư Cám Ơn của GS Nguyễn Trọng Cơ
GS Nguyễn Trọng Cơ
2007-06-30
Thư của Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu CHS VTT vùng Hoa Thịnh Đôn
Hội Ái Hữu CHS VTT vùng Hoa Thịnh Đốn
2007-06-26

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org