Hiện đang có 2 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 2007-01
 2007-02
 2007-03
 2007-04
 2007-05
 2007-06
 2007-07
 2007-08
 2007-09
 2007-10
 2008-01
 2008-02
 2008-08
 2008-11
 2009-01
 2009-06
 2013-01
 2013-07
 2014-03
 2016-09
 2016-10
 GS Huỳnh Hồng Cẩm
 Tháng 02/2006
 Tháng 03/2006
 Tháng 05/2006
 Tháng 06/2006
 Tháng 07/2006
 Tháng 08/2006
 Tháng 09/2006
 Tháng 10/2006
 Tháng 11/2006
 Tháng 12/2006
 Thơ
 Bài Viết
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 2007-10 - Danh sách lớp A-B1 niên khóa 61-68
Số lần xem: 2421

From: n nguyen [mailto:nga000@hotmail.com]
Sent: September 29, 2007 11:14 PM
To: VTT61-68BaTungCA; VTT61-68DaoTrongQuyen; VTT61-68DinhVanMinh; VTT61-68DoanmanhHa; VTT61-68DrDohoangY; VTT61-68DrLeThanhLong; VTT61-68DrNguyenhuuTri; VTT61-68DrPhantheMy; VTT61-68DrTranPhiSon; VTT61-68DrTranQHung; VTT61-68DuongLoc; VTT61-68HamaiTruong; VTT61-68HanvanBe; VTT61-68HuynhThanhTra; VTT61-68HuynhtrungHieu; VTT61-68LeAChau; VTT61-68LemanhHiep; VTT61-68LemanhHung; VTT61-68LeThanhNhan; VTT61-68LevietHung; Luu, Hue An; VTT61-68MaiVang; VTT61-68NguyehuyChuong; VTT61-68NguyendinhPhuc; VTT61-68NguyendinhPhung; VTT61-68NguyenHuuHuan; VTT61-68NguyenhuuLoc; VTT61-68NguyenhuuQuyen; VTT61-68NguyenKyNam; VTT61-68NguyenSac; VTT61-68NguyentanTai; VTT61-68NguyenThanh; VTT61-68NguyenvanDuc; VTT61-68NguyenvanGiao; VTT61-68NguyenvanHiep; VTT61-68PhamminhTam; VTT61-68PhanthanhLap; VTT61-68PhanThongTung; VTT61-68TranBChanh; VTT61-68TranGiaDac; VTT61-68VuhuuTruong; VTT61-68VuKhacTam; VTT61-68VuQuyGiap; VTT62-69NguyenDinh; VTT68-75HaChiDzungHT; VTTGSDoHuuMinh; VTTGSDoHuuNghia; VTTGSLeThanhHoangDan; VTTGSNguyentriThanh; VTTGSNguyenTrongCo; VTTNguyenCuongHouston; VTTTranhuaTincalgary

Danh sach VTT 61-68 ,lop A ( De nhat cap ) va B1 ( De Nhi cap ) do VTT Phan The My con nho . Cac ban neu biet cac VTT co ten tren danh sach nhung khong biet ro dia chi ( ? ) va cac ban da qua co ( c ) hoac con thieu vi co mot so chuyen truong den sau xin bo xung .

Neu co ten trong danh sach va co dieu kien mong cac ban tham du Dai Hoi Trung Phung The Gioi ky IV se duoc to chuc vao ngay 04-05 /7/2008 tai San Jose CA, USA de duoc hoi ngo sau dung 40 nam roi lop va mai truong than yeu VTT.

Mong cac VTT61-68 cac lop B,C,D va E neu nho danh sach lop xin bo xung tren web site www.votruongtoan.org .

Mong gap tat ca VTT61-68 trong Dai Hoi ky IV 4/7/2008 SanJose CA, USA .

VTT61-68 Nguyen van Nga`
Nguyên Hai Âu (Ottawa, Canada),
Nguyen Hai Bang (Montreal,Canada),
Nguyên D́nh Son (Montreal, Canada),
Vu Khac Tâm (Florida, USA),
Dao Trong Quyen (Montreal, Canada)
Luu An Hue (Montreal, Canada).


So thu tu trong danh sach duoc ghi dung theo DANH SO TRONG SO DIEM DANH .
01 - Tran Duc Bang (USA).
02 - Mai Hai Bang (USA ?).
03 - Nguyen Van Bay (?).
04 - Thieu Chi Cuong (?).
05 - Nguyen Ngoc Chau (?).
06 - Le A Chau (Belgique) "sau xiu".
07 - Le Quang Chu (???).
08 - Nguyen Van Duc (USA) "khi om".
09 - Nguyen Van Duong (VN Khanh hau Long an ).
10 - Trinh Van Dang (VN).
11 - Pham Xuan Dong (?).
12 - Pham Chung Dinh (?).
13 - Ngo Dinh (c).
14 - Tran Van Ha (Australia)"Ha h..".
15 - Nguyen van Hai (c).
16 - Pham Van Hau (?).
17 - Phan Trong Hiep (?).
18 - Trinh Thong Hiep (?).
19 - Hoang Dinh Hong (?).
20 - Duong Van Hoa (VN).
21 - Tran Kien Hue (?) "Hue d...".
22 - Nghiem Xuan Hung (USA) "Hung culu".
23 - Le Tuan Kiet (?).
24 - Vu Khac Khuong (?).
25 - Tran Van Lai (USA) "ba gia Lai".
26 - Le Thanh Long (Canada) "Long c..".
27 - Dinh Van Minh (Phap).
28 - Nguy Nhu Minh (VN?) "Minh dui".
29 - Phan The My (VN).
30 - Nguyen Ky Nam (USA VN).
31 - Vo Van Nam (?).
32 - Nguyen Van Nga (Canada).
33 - Nguyen Doan Nghieu (?).
34 - Dao Van Nghia (?) Cuu Truong lop .
35 - Bui Quang Nguyen (c).
36 - Nguyen Anh Linh (c).
37 - Nguyen Dinh Phung (Canada).
38 - Tran Van Qua (USA-VN).
39 - Bui Kien Quoc (?).
40 - Le Huu Quyen (USA?).
41 - Huynh Tan Sang (USA).
42 - Vo Thanh Sam (?).
43 - Cao Hong Son (?).
44 - Tran Phi Son (VN) "Son lun" .
45 - Pham Minh Tam (USA).
46 - Bui The Trung (USA?)
46 - Nguyen Ba Tung (USA) "Tung cha cho".
47 - Luu Ngoc Tho (USA) "Tho den".
48 - Nguyen Huu Thanh (?).
49 - Pham Quoc Thanh (?).
50 - Nguyen Xuan Thu (USA?).
51 - Phan Thanh Dieu (c).
52 - Tong Van Thinh (?).
53 - Nguyen Hoang Tho (USA).
54 - Dang Van Truyen (?).
55 - Pham Dinh Nhat Ha (USA) "Ha chuot".
56?- Do Hoang Y (USA).
57?- Pham Phan Ngo (?) "bap" .


Nga co the goi danh sach nay len trang WEB cua VTT de ban nao biet bo xung them ?

Than Phan The My , 30-9-2007 .


2007-10
Danh sách lớp A-B1 niên khóa 61-68
Nguyễn Văn Ngà - Phạm Thế Mỹ
2007-10-03

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org